មន្រ្តីស្រីម្នាក់នៅមន្ទីរសាធារណការខេត្តសៀមរាប អស់តំណែងនិងខ្មាសគេ ដោយប្រើប្រាស់​ អាកប្បកិរិយា​ មិនសមរម្យ​ ក្នុងពេលផ្តល់សេវា​​ ជូន​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ – CEN